HaxeFlixel je port open source frameworku Flixel do programovacího jazyka Haxe. Je podobný Actionscript 3, ale také jiným jazykům, jako Java nebo C++. HaxeFlixel je dál rozšiřován o nové funkce a navíc je multiplatformní. Vhodným vývojovým prostředím může být FlashDevelop.

Nástroj: framework

Grafika: 2D

Programovací/skriptovací jazyk: Haxe

Licence: MIT License

Na platformy: Windows, Mac, Linux

Exportovat lze na: Windows, Mac, Linux, Android, iOS

Web: http://haxeflixel.com/

Dokumentace: http://haxeflixel.com/documentation/

Fóra: http://haxeflixel.com/forum/

Další odkazy: https://github.com/HaxeFlixel

Přehlídka her: http://haxeflixel.com/showcase/games/